Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Pálffy Benjámin István egyéni vállalkozó a hatályos jogszabályoknak – kiemelten az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek – megfelelően kiemelt figyelmet fordít a www.agroterv.com weboldalra látogatók, érdeklődők (ezentúl: Érintettek) adatainak védelmére. Az Adatkezelési nyilatkozat a www.agroterv.com oldalon keresztül, a kapcsolati űrlap kitöltésével, vagy e-mail útján érkezett adatokra terjed ki.

Adatkezelő

Név: Pálffy Benjámin István EV
Cím: 6723 Szeged, Pentelei sor 2. III/11.
Nyilvántartási szám: 56189063
Adószám: 57550989-1-26
E-mail: palffy.benjamin@agroterv.com
Telefonszám: +36-30/2424-341
Web: www.agroterv.com

Kezelt adatok

  • Név
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Megkeresés tárgya, üzenet

Adatkezelés célja és jogalapja

Az adatszolgáltatás önkéntes megkeresésen alapul. Az adatkezelés célja az Érintettek azonosítása, az Érintettekkel való kapcsolattartás és válaszadás a megkeresésre.

Jogosult adatkezelők és adatvédelem

Az elsődleges adatkezelő Pálffy Benjámin István EV. Az adatokat az adott feladat elvégzéséhet szükséges mértékben Pálffy Benjámin István EV (ezentúl: Adatkezelő) megbízott munkatársai is megismerhetik. Az adatokat az Érintett írásos meghatalmazása nélkül harmadik személynek nem adjuk ki. Az Adatkezelő az Érintettek adatait kizárólag megfelelő védelemmel ellátott adattárolón tárolja biztosítva, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá.

Adatok megőrzése

Az adatokat elévülésig őrizzük, vagy az Érintett kérésére azonnal töröljük. Az adatok tovább is megőrizhetők, ha az Érintettnek, és/vagy az Adatkezelőnek ez jogos érdeke, a jogos érdek fennállásáig.

Érintettek jogai

Az Adatkezelő az Érintett kérésére a rá vonatkozó, az Adatkezelő által tárolt személyes adatait

  • rendelkezésére bocsájtja,
  • helyesbíti, kiegészíti,
  • korlátozza azok kezelését,
  • törli.

Az Érintett az Adatkezelőtől kikért személyes adatait továbbíthatja másik adatkezelőnek (adathordozhatósághoz való jog), valamint az Érintettnek joga van tiltakozni az adatkezelés ellen.

Az Adatkezelő a módosítás jogát fenntartja, az adatkezelési tájékoztató módosított verzióját a hatálybalépés előtt megjeleníti a honlapon.

Szeged, 2021. 07. 22.

Menü