Rekultiváció

Mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni

  • 400 m2-nél nagyobb összterületű beavatkozásokkal érintett területekre, vagy
  • a talajfelszín megbontásával járó, 500 métert meghaladó vonalas létesítmények fektetési munkái esetében, vagy
  • olyan területekre, amelyek a mezőgazdasági használattól eltérő beavatkozások miatt károsodtak és a rekultivációs műveleteket követően újra mezőgazdasági célú hasznosításra kerülnek.

A talajvédelmi terv összefoglalja a tevékenység okozta várható károsodást, meghatározza a rekultiváció célját, a rekultiváció során szükséges munkaműveleteket, azok sorrendjét, a szükséges agrotechnikai beavatkozásokat, a mentésre érdemes humuszos rétegvastagságokat és tartalmazza az esetlegesen felszabaduló altalaj elhelyezésére vonatkozó javaslatot.

A talajvédelmi terv a „Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem”, és a „Művelés alól kivett terület újrahasznosítási tervének jóváhagyása iránti kérelem” melléklete.

Menü