Vízrendezés

A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet szerint indokolt a talaj vízháztartásának vízrendezéssel történő szabályozása, ha a termőföld művelési ágának megfelelő hasznosítása a kedvezőtlen vízháztartási viszonyok miatt tartósan akadályoztatva van, tehát a rendszeresen visszatérő káros víztöbblet jelentősen hátráltatja az eredményes növénytermesztést. A káros víztöbblet valamilyen műszaki megoldással – céldrén, mezőszerű drénezés, elvezetőárok – kerül elvezetésre. A műszaki beavatkozás előtt, annak eredményessége érdekében mezőgazdasági területek vízrendezését megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni.

A terv tartalmazza

  • a dréncső-szűrőzés szükségességének megállapítását,
  • javaslatot a szűrőzés módjára, illetve a dréntávolságokra,
  • kiegészítő beavatkozások felsorolását (mélylazítás, erózió elleni védelem), és javaslatot a tevékenység elvégzésének módjára,
  • ároknyitás során felszabaduló humuszos termőréteg mentésére tett intézkedéseket, hasznosítási lehetőségeket.
Menü