Humuszmentés

Humuszos termőréteg mentését megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni

  • a talajszint végleges megváltoztatásával járó, beruházásnak nem minősülő 1000 m2 -nél nagyobb területnagyságú tevékenységhez,
  • 400 m2 -t meghaladó területigényű beruházások megvalósítása során a humuszos termőréteg mentéséhez.

A fenti esetekben a talajvédelmi terv a „Termőföld belterületbe vonásának engedélyezése iránti kérelem”, a „Termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem” kötelező melléklete.

A terv célja:

  • termőföld végleges más célú hasznosításának talajvédelmi követelményeinek meghatározása
  • letermelésre kerülő humuszos talaj mennyiségének és felhasználási módjának meghatározása
  • humuszgazdálkodási tervrész megalapozása, amely tartalmazza a humuszos termőréteg letermelésével, mentésével, hasznosításával, és a terület helyreállításával kapcsolatos munkálatok tervét

Humuszos talajréteg minden esetben mentésre érdemes, ha

  • humuszos réteg vastagsága meghaladja a 20 cm-t,
  • a humusztartalom magasabb, mint 1,0%,
  • talajidegen és szennyezőanyagokat nem tartalmaz,
  • vizes szuszpenzióban mért pH 5,0-8,7 közti,
  • vízben oldható összsó 0,15% alatti.
Menü