Nem veszélyes hulladékok termőföldön történő felhasználása

A nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladékok termőföldön történő felhasználása csak abban az esetben lehetséges, ha a termőföld minőségében negatív változás ezek kijuttatásának hatására nem következik be.

Termőföldre csak olyan nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék juttatható ki, melynek származási helye, képződésének módja és mennyisége, termelője illetve birtokosa, kezelője, szállítója ismert és szakszerű felhasználásával elkerülhetővé válnak a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekre, valamint az emberek egészségére, a növényekre és az állatokra gyakorolt káros hatások. A talajvédelmi terv készítője a hulladék eredetének, illetve képződési módjának alapján mutatja be a hulladékban fellelhető és a környezetre káros anyagokat, s ez alapján tesz javaslatot az elvégzendő vizsgálatokra és a felhasználás lehetőségeire.

A nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladékok termőföldön történő felhasználását megalapozó talajvédelmi terv tartalmazza:

  • a kijuttatandó anyag felhasználható mennyiségét (t/ha, m3/ha), amit az anyag beltartalmi paraméterei, a talaj tápanyagtartalma, szükség esetén a talaj vízgazdálkodási tulajdonságai, továbbá a termeszteni kívánt vagy termesztett növény tápanyagigénye alapján kell meghatározni,
  • a kijuttatás technológiáját,
  • területi érzékenység megjelölést.

A mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladékok termőföldön történő felhasználásához egyszerűsített talajvédelmi tervet kell készíteni.

A nem veszélyes hulladékok termőföldön történő felhasználása engedélyköteles tevékenység. A kérelem kötelező melléklete a talajvédelmi terv.

Menü