Öntözési közösség alapítása, támogató adminisztráció

Az öntözési közösség esetében több mezőgazdasági termelő összefogásával létrejön egy jogi személy, amely számára egyszerűsödik az öntözési tevékenység megkezdéshez szükséges vízjogi engedélyezési eljárás folyamata, beleértve a környezetvédelmi, természetvédelmi és talajvédelmi szakhatósági hozzájárulások megszerzését. Az öntözési közösségek létrehozása lehetővé teszi az öntözés költséges szakági tervezési és engedélyezési folyamatainak, valamint az öntözőrendszer üzemeltetésének költséghatékonnyá tételét, emellett lehetőség nyílik az öntözőrendszer kivitelezésére, valamint üzemeltetésére pályázati forrásokat bevonni.

Öntözési közösség alapításának feltétele:

 • a közösség szántóföldi növénytermesztést folytat legalább 100 ha-on, és/vagy kertészeti zöldségtermesztést legalább 10 ha-on,
 • legalább 2 fő mezőgazdasági termelőből álljon (rokonság nem kizáró ok),
 • a közösségnek jogi személynek kell lenni, azaz szükséges gazdasági társaság, szövetkezet, vagy termelői csoport alapítása,
 • az öntözési körzet az öntözni kívánt földterületeiről rendelkezzen földhasználati joggal, vagy tulajdonjoggal.

Öntözési közösség elismerése

Az öntözési közösség elismerésének kérelmét a Nemzeti Földügyi Központhoz kell benyújtani. A dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:

 • kérelem öntözési közösség elismeréséhez,
 • a közösség termelőinek adatai (mezőgazdasági termelői azonosító (MVH regisztrációs szám) / közösség tagjainak mezőgazdasági termelő tevékenységének igazolása),
 • a cég (közösséget képviselő jogi személy) bejegyzését megalapozó dokumentáció,
 • a közösség által öntözött területek adatai, méretarányos helyszínrajz,
 • új beruházás esetén Vízügy előzetes állásfoglalása,
 • előzetes költség – és projektterv,
 • vízjogi engedély, ha rendelkezésre áll,
 • földhasználati lapok az öntözni kívánt területekről.

Öntözni csak a szakhatóságok hozzájárulásával, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott vízjogi engedély birtokában lehet. Alapvetően több lépcsős folyamat, az öntözőrendszer megépítéséhez vízjogi létesítési engedélyt, a használatbavételéhez pedig vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni. A vízilétesítmény, vízimunka műszaki tervdokumentációját a Mérnöki Kamara nyilvántartásában szereplő, vízitervezői jogosultsággal rendelkező mérnök készítheti el. A vízügyi hatóságokhoz benyújtott tervdokumentációval meg kell keresni a területileg illetékes szakhatóságokat, kiemelten a talajvédelmit, a természet- és környezetvédelmit.

Vállalkozásunk vállalja az öntözési közösséghez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzését, a szakági tervek elkészítését (talajvédelmi terv, előzetes vizsgálati dokumentáció, környezeti hatásvizsgálat), a vízjogi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó ügyintézést.

Az eljárások folyamatáról további információk az alábbi elérhetőségek valamelyikén találhatóak:

Öntözési közösségek létrehozása:

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/3434-ontozest-tamogato-hazai-es-unios-osztonzok: Öntözési közösség alapítása, támogató adminisztráció https://nfk.gov.hu/hogyan_tudok_ontozni: Öntözési közösség alapítása, támogató adminisztráció

Öntözéssel kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárások:

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/6963-ontozes-vizjogi-engedelyezes-folyamata: Öntözési közösség alapítása, támogató adminisztráció
Menü