Tereprendezés

A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet szerint mezőgazdasági célú tereprendezés körébe tartoznak mindazon – nem termesztéstechnológiai – földmunkák és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő beavatkozások (humuszos termőréteg védelme, talajjavítás, erózió elleni védelem stb.), amelyek a tervezett mezőgazdasági célú földhasználat megvalósításához szükségesek.

Mezőgazdasági célú tereprendezésnek kell tekinteni:

  • az erózió elleni védekezés földművei kialakításának,
  • a szintvonalas művelést akadályozó tereptárgyak megszüntetésének,
  • a talajművelés, növényápolás és betakarítás gépeinek jó minőségű munkavégzéséhez, biztonságos és balesetmentes üzemeltetéséhez igényelt felszíni forma kialakításának,
  • a káros vízbőségből származó felszíni vízösszefolyások megszüntetésének,
  • a növénykultúra biztonságos termesztéséhez szükséges légmozgást biztosító felszíni forma létrehozásának,
  • a felületi öntözés gépeinek és eszközeinek zavartalan és biztonságos működését biztosító felszíni forma létrehozásának,
  • a gazdasági növények eredményes termesztését biztosító termőréteg létrehozásának

felszínalakító földmunkáit.

A humuszmentés során helyben keletkezett humuszos talaj 25 cm-t meghaladó vastagságú terítése is mezőgazdasági célú tereprendezésnek minősül.

A mezőgazdasági célú tereprendezések esetében alapvető irányelv, hogy – kivételes esetektől eltekintve – földtömeg egyenleggel (azaz jelentős földhiány vagy földtöbblet nélkül) megoldhatók legyenek.

A mezőgazdasági célú tereprendezést megalapozó talajvédelmi tervben megállapítjuk a mezőgazdasági célú tereprendezést kizáró vagy korlátozó okokat, a maximális megengedhető nyesési mélységet, javaslatot teszünk a feltöltés feltételeire, a kapcsolódó kiegészítő feladatokra. A tereprendezést úgy kell végrehajtani, hogy semmiképp ne csökkenjen egyik területrészen se a talaj termékenysége.

A mezőgazdasági célú tereprendezés bejelentésköteles tevékenység, a talajvédelmi hatósághoz történő bejelentés kötelező melléklete a mezőgazdasági célú tereprendezést megalapozó talajvédelmi terv.

Menü