Előzetes vizsgálat és környezeti hatásvizsgálat

Környezeti hatásvizsgálatra (KHV) a környezet igénybevételével járó újonnan megvalósuló beruházások, fejlesztések és egyéb tevékenységeket megelőzően kerülhet sor a tevékenység jellege, volumene, és a környezeti elemek igénybevétele, valamint a megvalósítandó tevékenység földrajzi elhelyezkedése szerint.

Az előzetes vizsgálat a környezeti hatásvizsgálat előkészítő szakasza, melyet részletesen a 314/2005. (XII. 25.) kormányrendelet szabályoz. Előzetes környezeti vizsgálatra a rendelet 3. mellékletében meghatározott tevékenységek esetén van szükség, amely az előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) elkészültével zárul. A környezetvédelmi hatóság e dokumentum alapján az előzetes vizsgálati eljárás keretei közt – a várható környezeti hatások jelentőségének ismeretében – végső döntést hozhat, vagy egyéb szükséges intézkedéseket írhat elő, illetve előírhatja a részletesebb környezeti hatásvizsgálat elvégzését.

Környezeti hatásvizsgálat (KHV) elvégzése a rendelet 1. mellékletében meghatározott tevékenység esetén mindenképp szükséges, illetve részletes vizsgálat szükséges az előzetes vizsgálat alapján megállapított jelentős környezeti hatások esetén.

A környezeti hatásvizsgálat általánosan az alábbiakat tartalmazza:

  • általános adatok, és előzmények összefoglalása,
  • a tervezett tevékenység, illetve annak számba vett változatainak részletes leírása,
  • a hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása,
  • a várható környezeti hatások becslése és értékelése,
  • az országhatáron átnyúló környezeti hatások (a rendeletben meghatározott esetben),
  • környezetvédelmi intézkedések (pl. hatáscsökkentés, monitoring),
  • egyéb adatok,
  • közérthető összefoglaló.
Menü