Települési Környezetvédelmi Program

A települési önkormányzatok környezetvédelmi feladatai közé tartozik a Települési Környezetvédelmi Program elkészítése, rendszeres felülvizsgálata és a dokumentációban foglaltak végrehajtása. Erről „a környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezik.

A program logikai felépítése:

 • környezeti elemek állapota,
 • kitűzött célok,
 • szükséges intézkedések és ezek ütemezése,
 • célok megvalósulásának, ellenőrzésének, értékelésének módja,
 • költségigény forrásmegjelöléssel.

A program a következő területekre terjed ki:

 • légszennyezettség csökkentése,
 • zaj és rezgés elleni védelem,
 • zöldfelület-gazdálkodás,
 • települési környezet és közterületek tisztasága,
 • ivóvízellátás,
 • települési csapadékvíz-gazdálkodás,
 • kommunális szennyvíz-kezelés,
 • települési hulladékgazdálkodás, elhagyott hulladék felszámolása,
 • energiagazdálkodás,
 • közlekedés- és szállításszervezés,
 • a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárítása és a környezetkárosodás csökkentése.
Menü